19 oktober, 2015

Anhörigstöd

ANHÖRIGSTÖD

I Sverige lever omkring 260.000 personer med någon som har problem med överdrivet spelande om pengar. Av dessa är ca. 75.000 barn.

En spelare med problem är upptagen av att spela, tänka på spel och att skaffa pengar till spel. Många gånger innebärdet att andra viktiga delar i livet få stå åt sidan. Jobbet, ekonomin, hälsan och inte minst relationer blir lidande.

Det är därför viktigt för oss att involvera anhöriga i behandlingen. För att de ska förstå vilken funktion spelandet fyller för individen och för att kunna hjälpa, stötta och förändra. Det är också viktigt att kommunicera effektivt för att undvika konflikter och inte minst att hjälpa de anhöriga att kunna ta hand om sig själva genom denna jobbiga tid.

Precis såsom spelaren så kan den anhörige ibland känna sig ensam och utsatt. Man skäms och kan ta på sig skulden för situationen. Därför är det viktigt att den anhörige får kunskap om hur denna beroendeproblematik yttrar sig för att kunna förstå och må bra genom processen.


Vi ger en kurs för de anhöriga om spelberoende och vad medberoende är. Kursens bas är Kognitiv beteende terapi med inslag av Craft.

Anhöriga kan också få individuellt stöd hos oss. Vi hjälper också till när det krisar i relationen med att ge parsamtal.

Tveka inte att kontakta oss om du som anhörig behöver vårt stöd!