Dataspelsberoende

Uppsala Spelberoendecentrum bedriver sedan hösten 2016 behandling av dataspelsmissbruk i öppenvårdsregi. Vi finns i fräscha lokaler på Märstagatan i Uppsala och vi tar emot både vuxna och minderåriga klienter (minderåriga tillsammans med vårdnadshavare). Behandlingen är evidensbaserad och vilar på en teoretisk bas med metoder från Kognitiv beteendeterapi (KBT), Motiverande samtal (MI) och Acceptance & Commitment Therapy (ACT). Behandlingen leds av Tanja Rönnberg, utbildad KBT-behandlare med tidigare erfarenhet av missbruksvård och socialt behandlingsarbete med ungdomar.

Dataspelsmissbruk finns inte som diagnos enligt rådande manualer för psykiatriska tillstånd, däremot finns det väldigt många som inte kan kontrollera sitt spelande (tvångsmässigt spelande) och är i behov av hjälp.
Behandlingen är uppdelad i tre faser och sträcker sig över sju träffar där vi hjälper klienten att upprätta en åtgärdsplan, göra en analys, sätta upp mål, främja motivation och hantera sug. Klienten får behovsanpassade insatser och hjälp med återfallsprevention och information om spelpsykologi samt olika typer av hemuppgifter.