Öppenvård

ÖPPENVÅRD

Uppsala Spelberoendecentrum bedriver sedan våren 2013 behandling av spelmissbruk i öppenvårdsregi i samarbete med Uppsala kommun. Vi finns i fräscha lokaler på Märstagatan i Uppsala. Behandlingen är evidensbaserad och vilar på en teoretisk bas med metoder från Kognitiv beteendeterapi (KBT), Motiverande samtal (MI) och Acceptance & Commitment Therapy (ACT). Behandlingen leds av Ewa-Karin Ottoson, leg. sjuksköterska och KBT-terapeut med mångårig erfarenhet av missbruksvård.

Behandlingen är ett tio veckors långt arbete med att sätta upp mål, främja motivation och att ge redskap för att hantera sug, svåra situationer och känslor. Behandlingen sker i grupp. Vi bjuder även in duktiga och inspirerande föreläsare som har egen erfarenhet av spelproblem. Vi samarbetar i forskningsfrågor med Uppsala Universitet och med Professor Fred Nyberg som bidrar med sin stora kompetens om hjärnans belöningssystem.

UR INNEHÅLLET:

  • Förklaringsmodell för spelberoende
  • Att hantera suget
  • Att hantera sina tankar
  • Motivation och förändringsarbete
  • Att hantera känslor
  • Att hantera relationer
  • Ekonomi och budget
  • Återfallsprevention

I behandlingen ingår även individuell livsstilscoachning, beteendeaktivering, par- och anhörigsamtal samt hjälp med myndighetskontakter. Den aktiva fasen omfattar 8 veckor med 2 träffar per vecka om vardera 3 timmar. Inför behandlingen sker en kartläggning med tester och möten med socialtjänsten. Efter behandlingen sker en uppföljning med nya tester och utvärdering. Totalt omfattar behandlingen 10 veckor.