Hoppa till innehåll

Vad vi kan göra för dig

Pengaspelare

Statistiken säger att 2% av Sveriges befolkning har ett problematiskt spelande om pengar och behöver hjälp. Mörkertalet är naturligtvis mycket högre. Är du en av dem som har tappat kontrollen över ditt spelande och behöver hjälp? Då har du hamnat rätt! Vi finns här för att hjälpa dig. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig under fliken behandling eller tryck här.

Datorspelare

Idag blir det mer och mer vanligt att många i skolåldern fastnar framför sina datorspel och så kommer efter med skolan och på så vis kommer efter. Många går ut gymnasiet utan fullständiga gymnasiebetyg och detta påverkar dem för lång framtid, det blir svårare att få jobb och det är tyngre att ta igen det man missat i skolan ju längre tiden går. Dessutom riskerar de som har utvecklat ett datorspelsberoende (internet gaming disorder) att glida in i en depression och ett utanförskap. Därför är det viktigt att du som förälder får rätt hjälp att kunna stötta ditt barn på rätt sätt för att detta inte ska ske. Du som har fastnat i ett datorspelsberoende och känner dig maktlös inför spelet som har tagit över tryck här för att veta hur du kan få hjälp av oss. 

Anhöriga

Anhöriga till spelare går igenom sina egna kriser och kastas mellan hopp och förtvivlan. Ofta har spelaren ljugit mycket och dolt sanningen om sitt spelande och summor eller tid och tilliten har på så fått sig en törn. Många anhöriga blir dessutom medberoende och ställer upp och försöker ”rädda” sin partner/son/dotter etc genom att låna ut pengar eller ta lån i hopp om att spelaren ska sluta spela. Därför är det viktigt för dig som anhörig att du får rätt hjälp och en förståelse om beroendet och hur du ska kunna stötta och hjälpa på bästa sätt. För mer information tryck här.

Yrkesverksamma

Arbetar du med behandling av spelberoende och behöver mer kunskap och utbildning inom området? Tveka inte att kontakta oss, vi utbildar dig och alla dina kollegor i vår manual-baserade behandling som har gett ett otroligt gott resultat. Vi har i princip full pott på spelfria individer efter vår behandling, så om du vill veta vad vi gjort för att lyckas tryck på länken här.

02

Lite om spelberoende

Hur vanligt är det?

Folkhälsomyndighetens befolkningsundersökning Swelogs från 2018 visar att av Sveriges befolkning i åldern 18-84 år har ungefär:

225 000 personer (2,9 procent) viss risk för spelproblem

56 000 personer (0,7 procent) förhöjd risk för spelproblem

45 000 personer (0,6 procent) spelproblem.

Spelberoende – vanliga tecken

Spelberoende är ett dolt problem eftersom det varken syns eller luktar. Vanliga tecken – eller tecken på att befinna sig i riskzonen – är bland annat att man:

• ständigt tänker på spel
• jagar förluster
• ljuger för att dölja hur mycket man spelar.

Anhöriga påverkas

De negativa konsekvenserna av att ha spelproblem drabbar inte bara den som spelar. Enligt uppgifter från Swelogs från 2018 delar ungefär 165 000 personer hushåll med någon som har ett problemspelande. 68 000 av dem är barn under 18 år.

Anhöriga och närstående påverkas på olika sätt. De kan drabbas ekonomiskt och hälsomässigt. Ofta upplever både personen med spelproblem och personens anhöriga känslor av skuld och skam. Närstående kan känna sig lurade och förlora tilltron till den som spelar.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (5 kap 7 §) ska ett barns behov av information, råd och stöd särskilt beaktas om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet bor varaktigt hos har ett spelmissbruk.

Spelberoendes riksförbund

Uppsalaspelberoendecentrum samarbetar med Spelberoendes riksförbund som verkar för att:

• Sprida information om spelberoendes orsaker, konsekvenser, uttrycksformer, behandling och möjliga hjälpinsatser

• Informera och stödja spelberoende personer, deras anhöriga samt informera andra berörda

• Skapa realistiska förutsättningar för styrelserepresentanter och resurspersoner i självhjälpsarbete

• Följa och initiera forskning och behandling inom området spelberoende samt sprida denna

• Förebygga spelandets sociala skadeverkningar, särskilt bland barn och ungdomar genom att kritiskt granska marknadsföring av olika spelformer samt verka för information till beslutsfattare