Hoppa till innehåll

Datorspelsberoende

Uppsala Spelberoendecentrum bedriver sedan hösten 2016 behandling av datorspelsmissbruk i öppenvårdsregi. Vi finns i fräscha lokaler på Märstagatan i Uppsala och vi tar emot både vuxna och minderåriga klienter (minderåriga tillsammans med vårdnadshavare). Behandlingen är evidensbaserad och vilar på en teoretisk bas med metoder från Kognitiv beteendeterapi (KBT), Motiverande samtal (MI) och Acceptance & Commitment Therapy (ACT).

Datorspelsmissbruk finns inte i Sverige som diagnos enligt rådande manualer för psykiatriska tillstånd, däremot finns det väldigt många som inte kan kontrollera sitt spelande (tvångsmässigt spelande) och är i behov av hjälp. Däremot är datorspelsberoende en diagnos enligt WHO och går under namnet ”internet gaming disorder”.


Behandlingen är uppdelad i tre faser och sträcker sig över sju träffar där vi hjälper klienten att upprätta en åtgärdsplan, göra en analys, sätta upp mål, främja motivation och hantera sug. Klienten får behovsanpassade insatser och hjälp med återfallsprevention och information om spelpsykologi samt olika typer av hemuppgifter.