Hoppa till innehåll

Självhjälp

SJÄLVHJÄLPSGRUPP

Sedan september 2018 ingår vi som en lokalförening i Spelberoendes riksförbund. Varje torsdag kväll är det öppna möten på Stålgatan 20 mellan 18.00 – 19.45. Syftet med mötena är kamratstödjande verksamhet där du kan få prata av dig, träffa likasinnade eller bara lyssna. Vi vänder oss till dig som har problem med överdrivet spelande om pengar eller dataspelsproblem samt anhöriga till spelare. Mötena är helt kravlösa och kostnadsfria.

Är du intresserad av att medverka eller kanske även jobba lite aktivt? I sådana fall är du välkommen att höra av dig till:
info@spelberoendecentrum.se. I annat fall är du välkommen att bara dyka upp på något av våra möten framöver.

Varmt välkommen!

_______________________________________________________

SJÄLVHJÄLPSPROGRAM

Nu har vi även möjlighet att erbjuda en webbaserad självhjälpsbehandling för dig som börjar tappa kontrollen över dittspelande. Vi har en modul för dig som spelar om pengar och en för dig som har problem med överdrivet dataspelande eller internetanvändande.

Programmet är till för dig som är över 18 år och vill förändra din situation.

Så här går det till:

  • Programmet är åtta veckor långt
  • Du arbetar självständigt via internet
  • Minst en gång i veckan samtalar du med oss, antingen över telefon eller via personliga möten.
  • Du får varje vecka övningsuppgifter som är relevanta för dig och det avsnitt du jobbar med.

Programmet vilar på en teoretisk bas med metoder från Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Motiverande samtal (MI). Programmet är utvecklat av spelinstitutet och har funnits sedan 2004. Sedan dess har såväl pedagogik samt teknik utvecklats och förfinats. Genom åren har ca 1.000 spelare lotsats genom programmet med mycket goda behandlingsresultat som kvarstår vid uppföljning.

Vem betalar?

Anser du att du har ett spelmissbruk som du inte klarar av att hantera på egen hand så bör du i första hand vända dig till socialtjänsten i din kommun och ansöka om bistånd till behandling. Socialtjänstlagen är dock formulerad på ett sådant sätt att det inte alltid är självklart att man får den hjälpen. Bestämmelserna omfattar i dagsläget bara substansmissbruk, såsom alkohol och narkotika.

Det pågår en politisk debatt om att skriva om socialtjänstlagen så att den framöver även omfattar spelberoende. Det finns även en dom i regeringsrätten som slår fast att rätt till bistånd till behandling kan utgå ”om de allmänna förutsättningarna för bistånd föreligger, främst att den enskilde inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt”.

Med tanke på ovanstående så är det fler och fler kommuner som börjar engagera sig i spelberoendefrågan och som nu tar sitt ansvar. Det gäller ibland att vara lite envis och stå på sig.Ibland kan arbetsgivare ställa upp med hela eller delar av kostnaden för behandlingen. Tag gärna en kontakt med oss så hjälper vi dig i arbetet med att hitta en lösning. Ring oss på 0733-149 037.

_______________________________________________________