Hoppa till innehåll

ÖPPENVÅRD

Uppsala Spelberoendecentrum bedriver sedan våren 2013 behandling av spelmissbruk i öppenvårdsregimed uppdrag från bland annat Uppsala kommun.Vi tar emot klienter ifrån Uppsala med kranskommuner och även ifrån Stockholms län.Vi finns i fräscha lokaler på Stålgatan i Uppsala. Behandlingen är evidensbaserad och vilar på en teoretisk bas med metoder från Kognitiv beteendeterapi (KBT), Motiverande samtal (MI) och Acceptance & Commitment Therapy (ACT). Behandlingen leds av Ewa-Karin Ottoson, leg. sjuksköterska och KBT-terapeut med mångårig erfarenhet av missbruksvård.

Behandlingen är ett tio veckors långt arbete med att sätta upp mål, främja motivation och att ge redskap för att hantera sug, svåra situationer och känslor. Behandlingen sker i grupp. Vi bjuder även in duktiga och inspirerande föreläsare som har egen erfarenhet av spelproblem. Vi samarbetar i forskningsfrågor med Uppsala Universitet och med Professor Fred Nyberg som bidrar med sin stora kompetens om hjärnans belöningssystem.

UR INNEHÅLLET:

  • Förklaringsmodell för spelberoende
  • Att hantera suget
  • Att hantera sina tankar
  • Motivation och förändringsarbete
  • Att hantera känslor
  • Att hantera relationer
  • Ekonomi och budget
  • Återfallsprevention

I behandlingen ingår även individuell livsstilscoachning, beteendeaktivering, par- och anhörigsamtal samt hjälp med myndighetskontakter. Den aktiva fasen omfattar 8 veckor med 2 träffar per vecka om vardera 3 timmar. Inför behandlingen sker en kartläggning med tester och möten med socialtjänsten. Efter behandlingen sker en uppföljning med nya tester och utvärdering. Totalt omfattar behandlingen 10 veckor.

SJÄLVHJÄLPSGRUPP

Sedan september 2018 ingår vi som en lokalförening i Spelberoendes riksförbund. Varje torsdag kväll är det öppna möten på Stålgatan 20 mellan 18.00 – 19.45. Syftet med mötena är kamratstödjande verksamhet där du kan få prata av dig, träffa likasinnade eller bara lyssna. Vi vänder oss till dig som har problem med överdrivet spelande om pengar eller dataspelsproblem samt anhöriga till spelare. Mötena är helt kravlösa och kostnadsfria.

Är du intresserad av att medverka eller kanske även jobba lite aktivt? I sådana fall är du välkommen att höra av dig till:
info@spelberoendecentrum.se. I annat fall är du välkommen att bara dyka upp på något av våra möten framöver.

Varmt välkommen!

ANHÖRINGSSTÖD

I Sverige lever omkring 260.000 personer med någon som har problem med överdrivet spelande om pengar. Av dessa är ca. 75.000 barn.

En spelare med problem är upptagen av att spela, tänka på spel och att skaffa pengar till spel. Många gånger innebärdet att andra viktiga delar i livet få stå åt sidan. Jobbet, ekonomin, hälsan och inte minst relationer blir lidande.

Det är därför viktigt för oss att involvera anhöriga i behandlingen. För att de ska förstå vilken funktion spelandet fyller för individen och för att kunna hjälpa, stötta och förändra. Det är också viktigt att kommunicera effektivt för att undvika konflikter och inte minst att hjälpa de anhöriga att kunna ta hand om sig själva genom denna jobbiga tid.

Precis såsom spelaren så kan den anhörige ibland känna sig ensam och utsatt. Man skäms och kan ta på sig skulden för situationen. Därför är det viktigt att den anhörige får kunskap om hur denna beroendeproblematik yttrar sig för att kunna förstå och må bra genom processen.


Vi ger en kurs för de anhöriga om spelberoende och vad medberoende är. Kursens bas är Kognitiv beteende terapi med inslag av Craft.

Anhöriga kan också få individuellt stöd hos oss. Vi hjälper också till när det krisar i relationen med att ge parsamtal.

Tveka inte att kontakta oss om du som anhörig behöver vårt stöd!